ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προστασία Δεδομένων
Η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ αναγνωρίζει και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτού του δικτυακού τόπου. Όταν επιλέξετε να μας στείλετε πληροφορίες για το άτομό σας, η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ θα ενεργήσει με υπεύθυνο τρόπο. Η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ μπορεί να αποθηκεύσει και να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα, όπως προβλέπεται ή επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων αποκαλύψεων που είναι απαραίτητες ή συνιστώνται για να (α) προστατεύσει τα δικαιώματα, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ή τρίτων και (β) για να συμμορφωθεί με νόμους ή ρυθμιστικές διατάξεις. Εντούτοις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ δεν θα ανταλλάξει, πωλήσει ή ενοικιάσει τις πληροφορίες για το πρόσωπό σας, αλλά μπορεί να συλλέξει και/ή να προμηθεύσει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με το δικτυακό της τόπο και τους χρήστες του σε τρίτους. Η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ δεν έχει πρόθεση να συλλέγει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο που αφορά άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών. Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους των οποίων η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ δεν ελέγχει ή φέρει ευθύνη για την πολιτική προστασίας δεδομένων που ακολουθούν. Βλέπε Παραπομπές. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγονται ή τηρούνται από την ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ.

Παραπομπές
Για λόγους ευκολίας, αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται, συνδέονται ή σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ. Συνεπώς, η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ δε δεσμεύεται ή και δε φέρει ευθύνη καθ' οιονδήποτε τρόπο σχετικά με τους όρους χρήσης ή την πολιτική προστασίας δεδομένων αυτών των τόπων, ούτε η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ελέγχει ή εγγυάται την ακρίβεια, ακεραιότητα, ή την ποιότητα των πληροφοριών, δεδομένων, κειμένων, λογισμικού, μουσικής, ήχων, φωτογραφιών, γραφικών, εικονοσκοπήσεων, μηνυμάτων, ή άλλου υλικού που παρέχεται σε αυτούς. Συμμετοχή ή αποκλεισμός αυτών των παραπομπών σε δικτυακούς τόπους, δεν σημαίνει αποδοχή οποιαδήποτε μορφής εκμέρους της ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ του σχετικού δικτυακού τόπου, του παροχέα του δικτυακού τόπου, ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.