Θέσεις Εργασίας

Η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ προσφέρει ευκαιρίες εργασίας σε πολλές περιοχές και επαγγελματικές ειδικότητες.
Η προσφορά εργασίας στην εταιρία, με τους αντίστοιχους κωδικούς θέσης και περιγραφές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
AS-01

Προϊστάμενο Τμήματος Σιδηρών Κατασκευών
Έδρα εργασίας: Ασπρόπυργος, Ελευσίνας
Ειδικότερα προσόντα: Υπομηχανικός ή Εργοδηγός με πείρα στις σιδηροκατασκευές, ηλικίας 35-45 και να έχει ασχοληθεί με σωληνώσεις, διυλιστήρια και κατασκευές.
Εάν τα προσόντα σας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για συνέντευξη. Εαν δεν επιλεγείτε, το βιογραφικό σας σημείωμα θα παραμείνει στα αρχεία μας για πιθανή μελλοντική συνεργασία σε άλλη κατάλληλη θέση.

Όλα τα στοιχεία των αιτήσεων θεωρούνται εμπιστευτικά. Η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ δεν κάνει κανενός είδους διακρίσεις στη στελέχωσή της και δίνει ιδιαίτερη αξία στην πολυσυλλεκτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της.

Παρακαλούμε η αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων να γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
(e-mail): career@elter.gr