Ποιότητα

Η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες σον κλάδο, που πιστοποιήθηκε κατά ISO 9002 το 1996 από την TUV HELLAS. H εταιρεία εφαρμόζει με συνέπεια το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), το οποίο αξιολογείται σε ετήσια βάση από τον φορέα πιστοποιήσης (TUV NORD) και από το Μάρτιο του 2010 κατέχει Πιστοποιητικό σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001:2008.

Η τήρηση του Πιστοποιητικού από το 1996 μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων επιτήρησης και η αναβάθμισή του σύμφωνα με το νέο πρότυπο, αποδεικνύουν τη δέδμευση της εταιρείας για την διασφάλιση της ποιότητας των έργων και των υπηρεσιών της.

Η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ μέσω της πολιτικής ποιότητας δεσμεύεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, επιβεβαιώνοντας ότι οι μηχανικοί και το λοιπό μόνιμο προσωπικό της εταιρείας κατανοούν και τηρούν τις απαιτήσεις αυτές, στο εύρος που κάθε άτομο εμπλέκεται.