Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Χαμηλής πίεσης (4 bar) στην περιοχή Πειραιά Ι»

Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Χαμηλής πίεσης (4 bar) στην περιοχή Πειραιά Ι» Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΤΤΙΚΗ
Κύριος του Έργου:aaaiiiΔΕΠΑ - ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Προϋπολογισμός:aaaai3.620.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..1995-1997

Κατασκευή 43 χλμ. δικτύου διανομής φυσικού αερίου Φ20 mm - Φ160 mm - τεχνικές προδιαγραφές ΔΕΠΑ – SOFREGAS.
Πρόκειται για το πρώτο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης που κατασκευάστηκε στην περιοχή της Αττικής.