Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Χαμηλής πίεσης (4 bar) στην περιοχή Αθηνών - Αθήνα ΙΙΙ»

Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου Χαμηλής πίεσης (4 bar) στην περιοχή Αθηνών - Αθήνα ΙΙΙ» Tόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΑΘΗΝΑ - ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
Κύριος του Έργου:aaaiiiΔΕΠΑ - ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Προϋπολογισμός:aaaai5.920.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..1997-1998

Κατασκευή 86,5 χλμ. δικτύου διανομής φυσικού αερίου Φ63 mm - Φ160 mm - τεχνικές προδιαγραφές ΔΕΠΑ – SOFREGAS.