Παρακαμπτήρια οδός Άρτας-Φιλιππιάδας, Τμήμα Άγ. Δημήτριος-Σελλάδες

Παρακαμπτήρια οδός Άρτας-Φιλιππιάδας, Τμήμα Άγ. Δημήτριος-Σελλάδες Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΆρτα
Κύριος του Έργου:aaaiii-----------
Προϋπολογισμός:aaaai43.100.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..0000 - 0000