ΡΑΨΟΜΑΤΗΣ

ΡΑΨΟΜΑΤΗΣ

Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΑθήνα
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Δ1
Προϋπολογισμός:aaaai16.300.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..0000 - 0000