Αποκατάσταση Εθνικού οδικού δικτύου Νότιας Μαδαγασκάρης, Τμήμα RN12 IRONDO - FARAFANGANA

Αποκατάσταση Εθνικού οδικού δικτύου Νότιας Μαδαγασκάρης, Τμήμα RN12 IRONDO - FARAFANGANA Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΜαδαγασκάρη
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥπουργείο Οικονομικών Μαδαγασκάρης
Προϋπολογισμός:aaaai25.527.327,63 €
Περίοδος Κατασκευής:..2006 - 2009

Έργο οδοποιίας, στη Μαδαγασκάρη, με χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ).
Αφορά την κατασκευή και αποκατάσταση ασφαλτοστρωμένης εθνικής οδού μήκους 88 Km και πλάτους κυμαινόμενου μεταξύ 6 m και 10 m. Ειδικότερα: την ενίσχυση της υφιστάμενης πλατφόρμας, εφαρμογή υπόβασης, βάσης και ασφαλτικού τάπητα κύλισης.
Παράλληλα με τις εργασίες ενίσχυσης υφιστάμενων τεχνικών έργων, κατασκευάστηκε και πλήθος νέων τεχνικών έργων από σκυρόδεμα, όπως σωληνωτοί οχετοί, κιβωτιοειδής οχετοί, επενδεδυμένες τάφροι, κτλ διαφόρων τύπων και διατομών.
Ο δρόμος εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2009 και είναι έκτοτε πλήρως λειτουργικός.