ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Κάθετοι άξονες - Εργασίες βελτίωσης κόμβου Κ6 ανατολικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Κάθετοι άξονες - Εργασίες βελτίωσης κόμβου Κ6 ανατολικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης


Τόπος Εκτέλεσης:
aaaiiiiΝομός Θεσσαλονίκης
Κύριος του Έργου:aaaiiiΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:aaaai2.190.000,00 €
Περίοδος Κατασκευής:..2001 - 2003
  • Μεγάλη γέφυρα με προκατασκευασμένους δοκούς
  • Λειτουργία κόμβου Κ6, κατασκευή συνδετήριων οδών και κλάδων του κόμβου
  • Τεχνικά έργα που απαιτούνται, εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης.
  • Εργασίες οριζόντιας και κάθετης σήμανσης, ασφάλισης, ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης.
  • Κατασκευή κόμβων αστικής οδοποιίας.
  • Εργασίες επένδυσης πρανών με φυτική γη.
  • Ειδικές γεωτεχνικές εργασίες αγκυρώσεως πρανών με αγκύρια και πλέγμα τύπου Geobrugg.
  • Κατασκευή πασσαλοτοίχων τύπου Berlinoise.