ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης από Κ1 έως Κ4

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης από Κ1 έως Κ4 Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΝομός Θεσσαλονίκης
Κύριος του Έργου:aaaiiiΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:aaaai80.560.000,00 €
Περίοδος Κατασκευής:..2000 - 2004

Ιδιαίτερα πολυσύνθετο έργο με 2 κλάδους αρτηρίας μήκους 15,05 χλμ., 3 λωρίδες κυκλοφορίας και 1 βοηθητική ανά κατεύθυνση, 4 ανισόπεδους κόμβους σε πλήρη ανάπτυξη, 10 διαφορετικές οδογέφυρες (άνω ή κάτω διάβασης) με προεντεταμένους φορείς, σε διαφορετικά επίπεδα κυκλοφορίας και με δόμηση εν καμπύλη, 2,07 χλμ. ανακατασκευής οδού Λαγκαδά και 18,00 χλμ. παράπλευρο οδικό δίκτυο.

Χαρακτηριστικά κύριων Τεχνικών Έργων:

 • Οδογέφυρα Τ-2 κάτω διάβασης σιδηροδρομικής γραμμής, μήκους 64,67 μ., τριών ανοιγμάτων, με προεντεταμένο φορέα ανωδομής και πλάτος φορέα 36,00 μ.
 • Οδογέφυρα Τ-4 μήκους 214,02 μ., επτά ανοιγμάτων, με προεντεταμένο φορέα ανωδομής και πλάτος φορέα 17,50 μ. Σε κάθε κλάδο.
 • Οδογέφυρα ΤΕ-1 κάτω διάβασης οδού Ωραιοκάστρου, μήκους 40,72 μ., με προεντεταμένο φορέα ανωδομής και πλάτος φορέα 22,50 μ.
 • Οδογέφυρα ΤΕ-2, άνω διάβασης οδού Ωραιοκάστρου, μήκους 49,00 μ. δύο ανοιγμάτων, με προεντεταμένο φορέα ανωδομής, πλάτος φορέα 23,50 μ. και θεμελίωση επί πασσάλων.
 • Κιβωτοειδής οχετός ΤΕ-3, πλάτους 10,00 μ. και μήκους 153,10 μ.
 • Οδογέφυρα ΤΕ-4 άνω διάβασης οδού Λαγκαδά, μήκους 58,00 μ., δύο ανοιγμάτων, με προεντεταμένο φορέα ανωδομής, πλάτος φορέα 37,50 μ. και θεμελίωση επί πασσάλων.
 • Οδογέφυρα ΤΕ-5 κάτω διάβασης προς εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ, μήκους 52,60 μ. και πλάτος φορέα 13,00 μ.
 • Κιβωτοειδής οχετός ΤΕ-6, πλάτους 8,00 μ. και μήκους 126,00 μ.
 • Οδογέφυρα ΤΕ-7 άνω διάβασης κλάδου Δ-Β, μήκους 112,66 μ., τεσσάρων ανοιγμάτων, με προεντεταμένο φορέα ανωδομής και πλάτος φορέα 12,25 μ.
 • Οδογέφυρα ΤΕ-8 κάτω διάβασης χ.θ. 2+149, μήκους 104,61 μ. πλάτος φορέα 14,75 μ. και θεμελίωση επί πασσάλων.
 • Οδογέφυρα ΤΕ-9 κάτω διάβασης χ.θ. 13+421, μήκους 78,33 μ., πλάτος φορέα 11,50 μ. και θεμελίωση επί πασσαλοτοιχείων.
 • Οδογέφυρα ΤΕ-10 κάτω διάβαση κλάδου Α-Ν, μήκους 88,41 μ., πλάτος φορέα 9,00 μ. και θεμελίωση επί πασσάλων