Κατασκευή αυτοκινητόδρομου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα ΡΑΨΑΝΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ και του κόμβου ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ (Απο Χ.Θ. 393+300 έως Χ.Θ. 403+300)

Κατασκευή αυτοκινητόδρομου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα ΡΑΨΑΝΗ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ και του κόμβου ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ (Απο Χ.Θ. 393+300 έως Χ.Θ. 403+300)

Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΝομοί Λαρίσης και Πιερίας
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ - Π.Α.Θ.Ε.
Προϋπολογισμός:aaaai14.070.000,00 €
Περίοδος Κατασκευής:..1999 - 2003

• 2 κλάδοι αρτηρίας μήκους 6 χλμ έκαστος.
• 2 λωρίδες κυκλοφορίας και 1 βοηθητική ανά κατεύθυνση.
• 11,50 χλμ. παράπλευρο οδικό δίκτυο.
• 2,00 χλμ. κάθετο και συνδετήριο οδικό δίκτυο.
• Οδογέφυρα άνω διαβάσεως, προεντεταμένη, τριών ανοιγμάτων (17,00+39,00+17,00 μ.), συνολικού μήκους 73,50 μ.
• 2 τεχνικά έργα κάτω διάβασης ανοίγματος (10,20 ~ 10,50 μ.) και μήκους 44,00 μ. έκαστο.
• 16 μικρότερα τεχνικά έργα.