Υδραυλική ανυψούμενη πλατφόρμα (JACK-UP) «ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ»

Υδραυλική ανυψούμενη πλατφόρμα (JACK-UP) «ΜΠΑΡΜΠΑ ΓΙΑΝΝΗΣ»Νολόγιο:
....................ΠΑΤΡΑΣ 98
Διαστάσεις:..............32,00 x 10,69 x 2,43 μ.
Ποδαρικά:.................3 με Φ1000, t=22,3 χιλ., μήκος 18 μ. ....................................ανυψούμενα με συρματόσχοινο


Κατάλληλη να φέρει:

  •  Τσάπα HITACHI EX-1100 που κάνει εκσκαφή σκληρού πυθμένα μέχρι βάθος 12 μ. Με κάδους 5,7 μ3,  4,0 μ3,  2,5 μ3
  •  Με κατάλληλη εξάρτηση τοποθετεί ογκόλιθους βάρους έως 15 τόννους με ακρίβεια.