Υδραυλική ανυψούμενη πλατφόρμα (JACK-UP)«ΑΝΤΑΙΟΣ Μ»

Υδραυλική ανυψούμενη πλατφόρμα (JACK-UP)«ΑΝΤΑΙΟΣ Μ»Νολόγιο:
....................ΠΕΙΡΑΙΑ 2554
Έτος κατασκευής:..2004
Διαστάσεις:..............32,00 x 10,69 x 2,43 μ.
Βάρος:.......................220 Τ
Ποδαρικά:................4 με Φ760, t=1΄΄, μήκος 24 μ.
Ανυψωτική ικανότητα ανά ποδαρικό: 100 Τ


Κατάλληλη να φέρει:

  • Μηχάνημα φρεατοπασσάλων RIG BAUER BG36-30
  • Τσάπα HITACHI EX-1100 βάρους 110Τ
    μήκος μπούμας 17 μ.
  • Γερανό AMERICAN HOIST 6072
    για τοποθέτηση με VIBRO μεταλλικών σωλήνων