Υδραυλικό Κλαπέ χωρητικότητας 250 μ3 «ΜΑΡΙΑ Μ»

Υδραυλικό Κλαπέ χωρητικότητας 250 μ3 «ΜΑΡΙΑ Μ»
Νολόγιο:............................................ΧΑΛΚΙΔΑΣ 61
Διαστάσεις:......................................35,00 x 7,54 x 2,91 μ.

Έτος κατασκευής 1999