Υδραυλικό Κλαπέ χωρητικότητας 450 μ3 «ΔΙΟΝΥΣΗΣ Κ»

Υδραυλικό Κλαπέ χωρητικότητας 450 μ3  «ΔΙΟΝΥΣΗΣ Κ»
Νολόγιο:............................................ΠΕΙΡΑΙΑ 2530
Διαστάσεις:......................................45,20 x 8,20 x 3,30 μ.

Έτος κατασκευής 2002