Υδραυλικό Κλαπέ χωρητικότητας 1.100 μ3 «ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α»

Υδραυλικό Κλαπέ χωρητικότητας 1.100 μ3  «ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α»

Νολόγιο:
............................................ΠΕΙΡΑΙΑ 153
Διαστάσεις:......................................58,50 x 12,00 x 6,35 μ.

Έτος κατασκευής 2009