Ρυμουλκό «Ν. ΚΡΗΤΗ» (βοηθητικό)

Ρυμουλκό «Ν. ΚΡΗΤΗ» (βοηθητικό)
Νολόγιο:
............................................ΠΕΙΡΑΙΑ 3524
Μηχανή-Ιπποδύναμη:....................YANMAR
............................................................1Χ450 = 450 HP 
Διαστάσεις:......................................15,34 x 3,28 x 1,70 μ.
Ικανότητα ενδιαίτησης – ύπνου: .2 άτομα

Πλήρης ανακατασκευή το έτος2002