Γερανός RUSTON RB-30

Γερανός RUSTON RB-30

Ανυψωτική ικανότητα:..25Τ