Γερανός WESERHÜTTE τύπος W-120

Γερανός WESERHÜTTE τύπος W-120

Ανυψωτική ικανότητα:..40Τ