Γερανός WESERHÜTTE τύπος W-160/180

Γερανός WESERHÜTTE τύπος W-160/180

Ανυψωτική ικανότητα:..60Τ