Γερανός HITACHI τύπος ΚΗ-180-3

Γερανός HITACHI τύπος ΚΗ-180-3
Ανυψωτική ικανότητα:..................50Τ
Μήκος Μπούμας:...........................50 μ.