Γερανός RUSTON BUCYRUS RB-38 «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ»

Γερανός RUSTON BUCYRUS RB-38 «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ»
Νολόγιο:...........................ΛΑΥΡΙΟΥ 70
Ανυψωτική ικανότητα:..40Τ

Για βοηθητικές εργασίες