Γερανός AMERICAN τύπος 6072

Γερανός AMERICAN  τύπος 6072
Ανυψωτική ικανότητα:
..................60Τ
Μήκος Μπούμας:...........................μέχρι 50 μ.
Εξαρτήματα:
..........................• 1 Κουβάς 2 ½  CU