Γερανός LINK BELT LS 118

Γερανός LINK BELT LS 118

Ανυψωτική ικανότητα:..................50Τ
Μήκος Μπούμας:...........................μέχρι 45 μ.

για βοηθητικές εργασίες και ανυψώσεις