Πλωτός γερανός LIMA 2400B «ΚΟΡΑΛΛΙ Ι»

Πλωτός γερανός LIMA 2400B «ΚΟΡΑΛΛΙ Ι»
Νολόγιο:
..........................................ΧΑΛΚΙΔΑΣ 03
Μηχανή:...........................................CAT 379B
Ανυψωτική ικανότητα:..................100Τ
Μήκος Μπούμας:...........................31 ή 41 μ.
Ικανότητα ενδιαίτησης – ύπνου: 4 άτομα
Εξαρτήματα:
..........................• 2 Κουβάδες
.......................... 2 Σφυριά
..........................1 Κάβουρας
............................................................................• 1 εφεδρική μηχανή CAT D379
............................................................................• εγκατάσταση DRAGLINE