Κατασκευή νέων αγωγών προσαγωγής θαλασσίου ύδατος ψύξεως και πετρελαίου - ΔΗΣ ΜΥΚΟΝΟΥ (ΔΕΗ)

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή υποθαλάσσιου χαλύβδινου αγωγού προσαγωγής θαλάσσιου ύδατος Φ1.00μ. μήκους 1.090μ. και υποθαλάσσιου αγωγού Φ6" (μεταλλικού) μήκους 200μ. Κατασκευή κυβόλιθων, πλωτήρων κλπ.