Αγωγοί προσαγωγής θαλασσίου ύδατος ψύξεως και πετρελαίου - ΔΗΣ ΛΗΜΝΟΥ (ΔΕΗ)

Αντικείμενο του έργου ήταν η κατασκευή υποθαλάσσιου χαλύβδινου αγωγού προσαγωγής θαλασσίου ύδατος Φ1.00 μ. μήκους 150μ και αγωγού ανεφοδιασμού με καύσιμα Φ8" με μήκος 800μ περίπου καθώς και των σχετικών βοηθητικών έργων (δέστρες, πλωτήρες επισημάνσεως, ογκόλιθοι, φρεάτια κλπ).