Λιμενικό έργο Α.Χ. Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Λιμενικό έργο Α.Χ. Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΝομός Μαγνησίας
Κύριος του Έργου:aaaiiiΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ
Προϋπολογισμός:aaaai15.676.879 €
Περίοδος Κατασκευής:..1990 - 1994

Tο έργο αφορά λιμενικό τμήμα με υποθαλάσσιους μεταλλικούς αγωγούς και αγκυροβόλιο δεξαμενόπλοιων.