Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κρουαζιεροπλοίων Αργοστολίου Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κρουαζιεροπλοίων Αργοστολίου Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΑργοστόλι Ν. Κεφαλλονιά
Κύριος του Έργου:aaaiiiΝΟΜΑΡ/ΚΗ ΑΥΤΟ/ΣΗ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Προϋπολογισμός:aaaai7.050.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..2007 - 2009

Πρόκειται για πιλοτικό έργο, το πρώτο που κατασκευάζεται στην Ελλάδα σε ανάλογο μέγεθος.
Το έργο απαρτίζεται από (3) τεχνητές νησίδες εξυπηρέτησης των κρουαζιεροπλοίων φερόμενες επί συστοιχιών από πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα και μανδύες από χαλυβοσωλήνες Φ1200 (διαμέτρου 1,20 μ) εδραζόμενους σε βάθος 32,00 μ. από την μέση στάθμη της θαλάσσης, επί των οποίων τοποθετούνται προκατασκευασμένες δοκοί και ακολούθως πρόπλακες βαρέος τύπου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επί αυτών δε, στη συνέχεια, κατασκευάζεται η ανωδομή επίσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, η οποία φέρει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό τροφοδοσίας και λιμενικής εξυπηρέτησης.
Το έργο εξυπηρετεί την πλαγιοδέτηση μεγάλων κρουαζιεροπλοίων, το δε  συνολικό εμβαδό των τεχνιτών νησίδων είναι 1800 m2.
Οι νησίδες έχουν πρόσβαση προς την ξηρά, όπου κατασκευάζεται κτίριο εξυπηρετήσεων, μέσω ενός διαδρόμου / γέφυρας πρόσβασης, μήκους 171,50 μ. και πλάτους 8,00 μ., φερομένου επίσης επί πασσάλων αιχμής από οπλισμένο σκυρόδεμα, με βάθος έδρασης από 12,00 - 32,00 μ. από την μέση στάθμη θαλάσσης, με μανδύες από χαλυβοσωλήνες επίσης Φ 1200 (διαμέτρου 1,20 μ.), επί των οποίων τοποθετούνται επίσης  προκατασκευασμένες δοκοί και πρόπλακες από οπλισμένο σκυρόδεμα, επίσης βαρέος τύπου και ακολουθεί η κατασκευή της ανωδομής και των λοιπών λιμενικών διευκολύνσεων.
Στο έργο κατασκευάζονται επίσης πλήρη δίκτυα Η/Μ εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των προσεγγιζόντων σκαφών .