Νέος λιμένας Ηγουμενίτσας - Β΄ΦΑΣΗ

Νέος λιμένας Ηγουμενίτσας - Β΄ΦΑΣΗ Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΗγουμενίτσα
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - ΕΥΔΕ ΜΕΔΕ
Προϋπολογισμός:aaaai66.250.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..2008 - ......

Κατασκευή συνδετήριου κρηπιδώματος από κυψελωτά κιβώτια (caisons)  μήκους 371μ.
Κατασκευή προβλήτας πλαγιοπρυμνοδέτησης μήκους 197μ από 4 τεχνητές νησίδες που συνδέονται με τον κρηπιδότοιχο με 4 μεταλλικές γέφυρες.
Κατασκευή δύο τερματικών σταθμών Νο 2 (3.005,46 μ2) & Νο 3 (2.769,80μ2).
Κατασκευή φυλακίου βόρειας πύλης και πύλης ακτοπλοίας.
Κατασκευή κτιρίου Η/Μ εγκαταστάσεων 170μ2.
Κατασκευή δεξαμενής ύδατος 300μ3.
Κατασκευή διδύμου-τριδύμου αγωγού αποστράγγισης ομβρίων.
Οδοποιία περιβάλλοντος χώρου