Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στη θέση ΝΕΤΙΑ εντός του λιμένα Σκάλας ΠΑΤΜΟΥ

Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στη θέση ΝΕΤΙΑ εντός του λιμένα Σκάλας ΠΑΤΜΟΥ Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΚυλλήνη
Κύριος του Έργου:aaaiiiΝΟΜΑΡ/ΚΗ ΑΥΤΟ/ΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Προϋπολογισμός:aaaai4.800.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..2007 - 2009