Εκβάθυνση λιμένα Κυλλήνης

Εκβάθυνση λιμένα Κυλλήνης Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΚυλλήνη
Κύριος του Έργου:aaaiiiΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Προϋπολογισμός:aaaai4.800.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..2008 - ----