Συμπληρωματικές εργασίες στο λιμάνι Κατακόλου

Συμπληρωματικές εργασίες στο λιμάνι Κατακόλου Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΚατάκολο
Κύριος του Έργου:aaaiiiΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
Προϋπολογισμός:aaaai5.418.166 €
Περίοδος Κατασκευής:..2004 - 0000

Κατασκευή 3 νησίδων για την πρόσδεση κρουαζιεροπλοίων.
Κατασκευή πασσάλων οπλισμένου σκυροδέματος
Εκσκαφή σε βάθος -10.00m από ΜΣΘ
Τοποθέτηση προσκρουστήρων και δεστρών.
Προστασία από υποσκαφή.