Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Καλαντού Νάξου

Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου Καλαντού Νάξου Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΝ. Νάξος
Κύριος του Έργου:aaaiiiΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Προϋπολογισμός:aaaai2.980.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..2005 - 2009