Κατασκευή θαλασσίου μετώπου Φαληρικού Όρμου (Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου – Αθλητικές εγκαταστάσεις BEACH VOLLEY (Α΄ ΦΑΣΗ)

Κατασκευή θαλασσίου μετώπου Φαληρικού Όρμου (Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου – Αθλητικές εγκαταστάσεις BEACH VOLLEY (Α΄ ΦΑΣΗ)

Τόπος Εκτέλεσης:
aaaiiiiΝομόςιΑττικής
                                            (Δήμοι Φαλήρου – Μοσχάτου)
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ/Ο.Ε. 2004
Προϋπολογισμός:aaaai37.642.403 €
Περίοδος Κατασκευής:..2002 - 2003  • Κατασκευή θαλασσίου μετώπου μήκους 1.400 μ από αλληλοτεμνόμενους πασσάλους Φ80 οπλισμένους και μη εναλλάξ.
  • Διαμόρφωση χώρου (χωματουργικά) σε όλη την περιοχή από το ΣΕΦ έως τον Φλοίσβο των Ολυμπιακών Αθλητικών Υποδομών για το Beach Volley και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων.
  • Κατασκευή ναυταθλητικής μαρίνας δυναμικότητας 400 περίπου σκαφών για την εξυπηρέτηση των ομίλων στην περιοχή του Δέλτα.
  • Κατασκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της μαρίνας
  • Κατασκευή καναλιού πλάτους 56,50μ και βάθους -4,00μ περίπου μέσω του οποίου εκβάλουν στη θάλασσα (Φαληρικό όρμο) ο Ιλισός και τα αντιπλημμυρικά κανάλια Μοσχάτου και Καλλιθέας.
  • Κατασκευή έργου προστασίας εκβολής του πιό πάνω καναλιού από τα κύματα.
  • Κατασκευή του αντιπλημμυρικού καναλιού Μοσχάτου παράλληλα με τον Κηφισό και των συναφών έργων εκβολής του στη θάλασσα
  • Κατασκευή του αντιπλημμυρικού καναλιού Καλλιθέας στο Δέλτα