Κατασκευή αλιευτικού λιμένος Κυλλήνης

Κατασκευή αλιευτικού λιμένος Κυλλήνης Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΚυλλήνη
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός:aaaai2.329.800 €
Περίοδος Κατασκευής:..2004 - 2005

Κατασκευή 80m προσήνεμου μόλου.
Κατασκευή 112m κρηπιδώματος.
Εκσκαφή σε βάθος -4,00m από ΜΣΘ.
Τοποθέτηση προσκρουστήρων και δεστρών.
Κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων.