Αποκατάσταση Ακρομωλίου Λιμένα ΨΑΡΩΝ μετά τις ζημίες της Θεομηνίας της 15-02-05

Αποκατάσταση Ακρομωλίου Λιμένα ΨΑΡΩΝ μετά τις ζημίες της Θεομηνίας της 15-02-05 Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΝ. Ψαρά
Κύριος του Έργου:aaaiiiΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΙΟΥ
Προϋπολογισμός:aaaai235.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..2005 - 2005

Επισκευή μόλου στα Ψαρά.
Προστασία μόλου.
Προστασία από υποσκαφή.