Λμάνι σκαφών αναψυχής μαρίνα ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Λμάνι σκαφών αναψυχής μαρίνα ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΝ. Λέσβος
Κύριος του Έργου:aaaiiiΕ.Ο.Τ.
Προϋπολογισμός:aaaai1.830.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..1998 - 2001

Το έργο περιλαμβάνει υποθαλάσσιες εκσκαφές, κατασκευή 1.000μ κρηπιδωμάτων, κατασκευή μόλων, και έργα εξυπηρέτησης 250 σκαφών αναψυχής.