Λιμένας ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (Επέκταση και προστασία χερσαίου χώρου)

Λιμένας ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (Επέκταση και προστασία χερσαίου χώρου) Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΝ. Ρόδος
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ - Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ4)
Προϋπολογισμός:aaaai4.410.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..2001
Επέκταση και προστασία χερσαίου χώρου λιμένα, συμπληρωματικά έργα, κατασκευή προσήνεμου μόλου για την προστασία του χερσαίου χώρου και επισκευή ζημιών του υπάρχοντος προσήνεμου μόλου του λιμένα. Προμήθεια και τοποθέτηση προσκρουστήρων στο εκτελεσμένο τμήμα του λιμένα.