Λιμένας ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (Εκβάθυνση λεκάνης λιμένα)

Λιμένας ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ (Εκβάθυνση λεκάνης λιμένα) Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΝ. Ρόδος
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ - Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ4)
Προϋπολογισμός:aaaai2.480.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..2001

Γενικές εκσκαφές της λιμενολεκάνης σε βάθη από –3μ. έως –11μ, κατασκευή δίδυμου αγωγού ορθογωνικής διατομής 6 μ. x 3 μ. για την ανανέωση των υδάτων του λιμένα.