Επισκευή Φράγματος στις Καμάρες Νήσου Σίφνου

Επισκευή Φράγματος στις Καμάρες Νήσου Σίφνου
Τόπος Εκτέλεσης:
aaaiiiiΚαμάρες Σίφνου
Κύριος του Έργου:aaaiiiΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:aaaai1.200.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..2008 - 2009

Κατασκευή φράγματος κλασσικού τύπου από λιθόδεμα, με σκοπο τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα. Η χωρητικότητα του ταμιευτήρα είναι 43.000 κ.μ., το μήκος του φράγματος είναι 68μ, το ύψος 11,50μ και το πλάτος της στέψης 8μ
Επί πλέον χαρακτηριστικά:
Στοά αποστράγγισης με μήκος 21μ, Ύψος 2,65μ και πλάτος 1,50μ
Εκκένωση ταμιευτήρα μέσω μεταλλικού αγωγού Φ300

Το φράγμα σε λειτουργία
Το φράγμα σε λειτουργία
Πέρας των εργασιών
Πέρας των εργασιών
Ενδιάμεσο στάδιο των εργασιών
Έναρξη των εργασιών αποκατάστασης
Πρίν την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης