Φράγμα Φανερωμένης – Μεσαράς Κρήτης

Φράγμα Φανερωμένης – Μεσαράς Κρήτης
Τόπος Εκτέλεσης:
aaaiiiiΦανερωμένη Ν. Ηρακλείου
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός:aaaai16.750.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..1999 - 2003

Κατασκευή χωμάτινου φράγματος κλασσικού τύπου με χωρητικότητα ταμιευτήρα 17.000.000 κ.μ.
Το μήκος του φράγματος είναι 484μ στη στέψη, ύψος 75μ και πλάτος στέψης 8μ.
Επίσης κατασκευάσθηκαν:

  • πλευρικός υπερχειλιστής 
  • έργα εκτροπής εκκενώσεως και υδροληψίας
  • οδοί προσπέλασης
  • ύδρευση
  • ηλεκτροφωτισμός
  • προμήθεια-εγκατάσταση οργάνων λειτουργίας και ελέγχου.