Κατασκευή διαφράγματος πηγών Μαλαύρας Ν. Λασιθίου

Κατασκευή διαφράγματος πηγών Μαλαύρας Ν. Λασιθίου Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiMαλαύρα Νομού Λασιθίου
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός:aaaai1.940.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..1998 - 2001

Διάφραγμα στεγανοποιήσεως, συνολικού μήκους 420μ., δημιουργούμενο από φρεατοπασσάλους, βάθους 8μ έως11μ, μπροστά από το μέτωπο εμφανίσεως των πηγών για την απομόνωση των πηγών από τη θάλασσα και κουρτίνα τσιμεντενέσεων από τις αιχμές των πασσάλων εως την στάθμη -30,00μ.
Προστασία της ακτής μήκους 450μ, εμπρός από το διάφραγμα, από κυματισμούς με λιθορριπή η οποία θωρακίζεται στη συνέχεια με τεχνητούς ογκόλιθους τύπου Acropode.