Κατασκευή Λιμνοδεξαμενών Ζυφιά και Βαβίλων Ν. Χίου

Κατασκευή Λιμνοδεξαμενών Ζυφιά και Βαβίλων Ν. Χίου Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΖυφιά Νήσου Χίου
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός:aaaai2.350.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..1992 - 1994

Κατασκευή χωμάτινου φράγματος με χωρητικότητα ταμιευτήρα 370.000 κ.μ., στην περιοχή Ζυφιά στη Χίο.
Το σώμα του φράγματος κατασκευάσθηκε από αδιαπέρατο αργιλικό υλικό.
Το μήκος της στέψης είναι 220μ και το ύψος 35μ.
Η κουρτίνα τσιμεντενέσεων έφτασε σε βάθη από 10μ έως 35μ.
Ο υπερχειλιστής έχει μήκος 130μ.
Η υδροληψία πραγματοποιείται με χαλύβδινο αγωγό Φ600.