Αρδευτικό έργο Αβαρίκου-Ανάληψης Ν.Αιτωλοακαρνανίας

Αρδευτικό έργο Αβαρίκου-Ανάληψης Ν.Αιτωλοακαρνανίας

Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΑβαρίκο - Ανάληψη Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ/ΔΕΒ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Προϋπολογισμός:aaaai2.730.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..1989 - 1992

Αρδευόμενη έκταση 6.500 στρέμματα, μήκος δικτύου 38.000μ, μήκος οδοποιίας 45.000μ, δεξαμενές σκυρ/τος: 1x5000 κ.μ. και 2x500 κ.μ., 3 αντλιοστάσια (400 κ.μ./ω, 250 κ.μ./ω, 200 κ.μ./ω)