Αρδευτικό έργο Ζευγολατειού Κορινθίας

Αρδευτικό έργο Ζευγολατειού Κορινθίας

Τόπος Εκτέλεσης:
aaaiiiiΖευγολατειό Κορινθίας
Κύριος του Έργου:aaaiiiΝΟΜ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ/ΔΕΒ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Προϋπολογισμός:aaaai440.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..1982 - 1984

Αρδευόμενη έκταση 1.500 στρέμματα, δίκτυο διωρύγων 5.000 μ.