Κατασκευή Φράγματος Αχυρών

Κατασκευή Φράγματος Αχυρών

Τόπος Εκτέλεσης:
aaaiiiiΚομπότι - Αιτωλοακαρνανία
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός:aaaai37.000.000,00 €
Περίοδος Κατασκευής:..2008 -Τεχνικά στοιχεία

  • Χωρητικότητα ταμιευτήρα: 41,70 x 106 m3
  • Όγκος υλικών κατασκευής: 716.000 m3
  • Μέγιστο ύψος: 36,50 m
  • Τούνελ άρδευσης: L = 2.200,00 m, D= Φ3,20m
  • Αγροτικοί δρόμοι: 16 km νέες διανοίξεις, 35 km επισκευή παλαιών 
  • Αρδευτικό δίκτυο: 44 km
  • Έκταση αρδευόμενης επιφάνειας: 8.093.600 m3