Μέτρα προστασίας του πρανούς της Αντινίτσας κατά μήκος του αγωγού φυσικού αερίου και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης μετακίνησης εδαφών και αγωγού

Μέτρα προστασίας του πρανούς της  Αντινίτσας κατά μήκος του αγωγού φυσικού αερίου και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης μετακίνησης εδαφών και αγωγού

Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΑΝΤΙΝΙΤΣΑ ΛΑΜΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ
Κύριος του Έργου:aaaiiiΔΕΠΑ
Προϋπολογισμός:aaaai920.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..1999

Πρόκειται για δύο παράλληλα έργα προστασίας του αγωγού φυσικού αερίου, το ένα στην περιοχή της Αντινίτσας και το άλλο στην περιοχή του Πλαταμώνα.
Αναλυτικοτερα:

  • Προστασία του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου, τοποθέτηση γεωσυνθετικών και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης μετακίνησης εδαφών στη περιοχή της Αντινίτσας.
  • Διευθέτηση παλαιού δανειοθαλάμου που επηρεάζει την ευστάθεια του πρανούς και κατ' επέκταση την ασφάλεια του αγωγού φ.α. στη περιοχή του Πλαταμώνα.