Εγκατάσταση χαλύβδινου δικτύου Μέσης πίεσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Εγκατάσταση χαλύβδινου δικτύου Μέσης πίεσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κύριος του Έργου:aaaiiiΔΕΠΑ -ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Προϋπολογισμός:aaaai5.780.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..1994 - 1996


Κατασκευή 33 χλμ. αγωγού φυσικού αερίου διαμέτρου 4΄΄-10΄΄ κατά ΑPI 5L grade B