Δίκτυο διανομής μέσης πίεσης (19 bar) - Κλάδος Δυτικός Β

Δίκτυο διανομής μέσης πίεσης (19 bar) - Κλάδος Δυτικός Β Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Κύριος του Έργου:aaaiiiΔΕΠΑ
Προϋπολογισμός:aaaai3.210.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..1998 - 1999

Κατασκευή 14,5 χλμ αγωγού φυσικού αερίου διαμέτρου 4”-14” Κατασκευή 4 βαννοστασίων, σταθμού ξεστροπαγίδας, εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας του αγωγού κατα ΑPI 5L grade B

Εγκατάσταση καμπύλων Αγωγού Φ14"
Εργασίες εγκατάστασης χαλύβδινου Αγωγού Φ8"